domingo, 19 de enero de 2014

Carpeta d'Aprenentatge i Reflexió Final


Aquí vos deix la meva darrera entrada del curs on faig una reflexió de tot allò que he fet al llarg del curs contestant les preguntes següents:

1. VALORACIÓ DEL CREIXEMENT DEL PLE A PARTIR DE L'ORGANITZACIÓ DEL SYMBALOO ACADÈMIC.
a)    Coneixies abans Symbaloo?
No, he conegut aquesta eina d’organització al començament d’aquesta assignatura.

b)   Valora la utilització que has fet de Symbaloo: El meu symbaloo acadèmic es d'ús formal perquè tots els elements que hi ha són per poder utilitzar-los a l'aula ja que serveixen per crear material com per compartir-lo.
No he incorporat cap finestra nova, per tant segueixen havent les mateixes que vaig fer al començament d’aquesta assignatura: webmix acadèmic, webmix personal i RSS.
Les eines que tinc són per crear continguts, són eines d’informació i eines d’interacció amb els altes.Eines per crear continguts:
 • Educaplay que serveix per crear activitats interactives.
 • Audacity amb el qual podem gravar-nos i fer àudios.
 • Spicynodes que serveix per fer mapes conceptuals.
 • Googledrive amb el qual podem crear document Word, Power Point, Excel, etc. i fer treballs amb línia amb diferents persones.
 • Prezi amb la qual podem fer i compartir presentacions. És una eina semblant al programa Power Point. 

 Eines d’informació:
 • Google és una eina per cercar informació.
 • Wordreferenceés una eina on podem cercar el significat de paraules, sinònims i la traducció de paraules a altres idiomes.
 • GoogleTranslate és una eina que serveix per fer traduccions a altres idiomes. 

Eines d’interacció amb els altres:
 • Slideshare és una eina amb la qual podem compartir els nostres documents amb la resta d’usuaris.
 • Blogger ja que és l’eina que he emprat per fer la meva carpeta d’aprenentatge i és on he anat publicant les meves tasques que he fet durant aquest curs.
 • Dropbox és una eina on podem compartir tot tipus d’arxius.
 • Twitter, l’he posat perquè l’hem emprat durant l’assignatura per compartir els treballs amb la resta dels companys.
 • Outlook i Gmail són eines amb les quals ens podem comunicar amb els altres, ja que podem enviar documents, fotografies, vídeos, etc.
 • PodOmatic és una plana web on podem compartir els nostres àudios.
 • Skydrive serveix per compartir vídeos, fotos, documents, etc.

c)    Valora la projecció de Symbaloo:

a.    Has utilitzat symbaloo per altres activitats que no sigui de l’assignatura.
No l’he emprat per fer altres activitats que no sigui de l’assignatura.

b.    Creus que pot ser útil per la teva tasca com a professional de l’educació.
Crec que si perquè serveix per tenir totes ses eines en un mateix lloc i són més fàcil de cercar.


 2. VALORA LA CREACIÓ D’UNA XARXA PERSONAL D’APRENENTATGE.

1. Creus que has creat una xarxa personal d’aprenentatge en el marc de l’assignatura? (si/no). En cas negatiu, quins són els motius. En cas afirmatiu:
Crec que si

2.    Quantes persones conformen aquesta xarxa?
Al meu blog tinc tres seguidors.

3.    Al voltant de quines eines/procediments es conforma aquesta xarxa?

a.  Has fet comentaris a les carpetes d’aprenentatges dels companys (quin tipus de comentaris).
No.

b.  T’han fet comentaris a les carpetes d’aprenentatge els companys (quins tipus de comentaris).
No

c.   Has fet aportacions per Twitter (quin tipus de comentaris).
Els comentaris que he fet a Twitter relacionats amb l’assignatura han estat per dir que he publicat les entrades de les pràctiques que hem dut a terme en l’assignatura com també per fer aportacions en el debat sobre les xarres socials.

d.    Has rebut respostes o han retwitejat els teus comentaris de twitter?
Si, he rebut respostes y m’han retwitejat colque comentari.

e.    Has compartit recursos a través de pearltrees?
No

4. Què t’ha aportat aquesta xarxa als teus aprenentatges en el marc de l’assignatura?
He après a fer diversos materials educatius que en un futur com a mestre puc emprar i també se que existeixen diferents eines per crear molts materials educatius interactius.
També he pogut compartir amb la resta dels meus companys els material que he creat com també he pogut accedir als seus materials.

5.   Què creus que has aportat tu a aquesta xarxa, en el marc de l’assignatura.
Com ja he dit abans, he pogut compartir les activitats que he fet al llarg de l’assignatura i esper que la resta el puguin emprar dintre de l’aula.

6. Què pot aportar-te la creació d’una xarxa d’aprenentatge de cara al teu desenvolupament professional?

Be com ja he dit abans és útil per compartir el propi material creat i tenir accés a altres materials fets pels companys.


3. VALORA ELS PROCEDIMENTS DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ QUE HAS UTILITZAT.

1.    Has fet servir Pearltrees? Has estat útil? Has creat un Pearltrees propi?
No l’he fet servir.

2.  Has utilitzat algun sistema de Seguiment de carpetes d’aprenentatge dels teus companys?
Només d’alguns blogs dels meus companys.
3. Has organitzat algun sistema de documentació a partir de blogs de persones externes a l’assignatura, revistes, portals educatives, recursos?
No.

4.    Has compartit aquesta informació?
No.

5.    Creus que els procediments utilitzats et poden ajudar en el teu desenvolupament com a professional?
Crec que si.

Reflexió Final


Com a conclusió final d'aquesta assignatura, he de dir que hem fet molta feina creant totes les activitats que ens encomanava na Fina, ja que tots els tallers tenien la seva dificultat. Però, malgrat tota la feina que hem hagut de fer, he après moltes coses sobre les TIC aplicades a l'aula que abans no sabia i que podré emprar com a futura mestra dins una aula de primària.

Amb aquesta assignatura he après a utilitzar les eines que tenim a la xarxa de diferent forma, com és el cas de Twitter, ja que jo sempre ho he utilitzat per compartir els meus estats d'ànims, per comunicar-me amb les meves amigues, retwitejar tweets d'altres persones, i mai com una xarxa social on pogues compartir amb els meus companys de classe totes les activitats que he fet al llarg del curs. També és el cas de blogger, malgrat que mai he utilitzat cap, sé que molta gent ho utilitza per fer comentaris personals, etc., i molt poca gent com una carpeta d'aprenentatge, com ha estat el meu cas i el de molts companys.


També he après a utilitzar altres programes com per exemple Audacity, PodOmatic, Symbaloo, etc., que no tenia constància d'ells i que ara sé que existeixen i que em poden servir en el meu futur.

Per tant, crec que tot allò que hem après al llarg de tot el curs ens serà molt útil en la nostra formació com docents i en la seva utilització dins l'aula.

Esper que vos hagi agradat tot el que he anat publicant. Moltes gràcies per la vostra atenció. :)


Xarxes Socials Educatives: Edmodo


El darrer taller que hem agut de realitzar tracta de les xarxes socials, on ens teniem que registrar en la xarxa social educativa Edmodo.


Introducció a les Xarxes Socials

Primer de tot diré què és una xarxa social i els diferents tipus que poden trobar. 

Una xarxa social és una eina que serveix per fomentar la comunicació entre els usuaris que forman part d'aquesta. Les xarxes socials ens permet, a més de comunicar-nos amb els demes membres, compartir imatges, vídeos, el nostre pensament, estats d'ànims, etc.; com també la podem configurar així com nosaltres volguem. 

Existeixen múltiples xarxes socials però no totes són conegudes. Les més famoses són Facebook, Twitter i Instagram, ja que són mundialment seguides i utilitzades per milions de persones. Però aquest tipus de xarxes no són educatives sinó com el seu nom diu són socials.


Edmodo

Edmodo és una xarxa social que jo no coneixia i no tenia constancia que hi hagues una xarxa social educativa i que es pogues emprar en l'àmbit educatiu com una eina més. 

Què és Edomo i per a què serveix?

Edmodo és una aplicació on es permet la comunicació entre els mestres/professors i els alumnes.

Edmodo proporciona al docent un espai virtual on pot crear tasques, compartir material educatiu, enllaços que puguin ser interessants per als alumnes, missatges, fer qüestionaris. També hi ha un calendari d'aula on surt la data màxima d'entrega d'activitats o quan finalitza els qüestionaris creats. Els mestres a més de poder fer tot això , també pot qualificar les activitats que fan els alumnes, fer-lo comentaris, pot mirar el progrés dels alumnes

No només és una eina pel mestre, ja que els alumnes també podem fer comentaris i qualificar les tasques del mestre, demanar dubtes d'allò que no han entès a classe o si hi ha alguna activitat que no entenen.

També és important dir que els pares poden formar part d'aquesta xarxa social i veure tot allò que fan els seus fills
.

El meu Edmodo

Aquest és el accés al meu Edmodo com a mestre i aquí vos deix la clau per accedir com a alumnes: vpgaph

En el meu Edmodo podeu veure que he creat la classe 5è B perquè m'he basat en les activitats que he fet, juntament amb la meva companya Desireé, al llarg de tot el curs.

Per tant, les activitats que he creat estan basades en els tallers que hem realitzat al llarg de l'assignatura, com l'àudio, el Power Point Interactiu, les activitats interactives creades amb Educaplay el vídeo i el treball opcional.

Aquí teniu un exemple d'una activitat que he creat relacionada amb el Power Point Interactiu:


També he creat un petit qüestionari relacionat amb la temàtica de les activitats que hem fet al llarg del curs. I he fet un recordatori sobre una de les tasques que han de crear. 


Des del meu perfil com alumne he fet totes les activitats i el qüestionari.


Reflexió 

Des del meu punt de vista pens que les xarxes socials no són una eina útil per ficar-les dins l'aula ordinària, ja que poden ser una eina de distracció més que una eina per aprendre coses útils per la seva formació educativa. Malgrat això trobam xarxes socials educatives com és el cas d'Edmodo. 

En el debat sobre les xarxes socials que vèrem fer jo m'havia de posar en contra de les Xarxes Socials, i no em va costar gens ni mica, ja que som de la postura que no són molts útils en primària. Encara que, nosaltres com a futurs mestres, hem d'ensenyar als infants a manegarse amb les noves tecnologies i ensenyar els rics que tenen com per exemple el ciberbullying o trobar-se amb gent amb falses identitats que es fan passar per nins o adolescents per treure informació personal dels nins/es. Com també hem de "ensenyar" els pares o dir-los que tenguin més cura d'allò que fan els seus fills/filles amb les xarxes socials.

Encara que estigui en contra de l'ús de les xarxes socials dins de l'escola, crec que Edmodo és bastant útil, ja que és poder fer moltes coses i tant els mestres com els pares poden controlar allò que fan i/o publiquen els seus fills/alumnes. Però s'ha de tenir en compte aquells infants que no tenen un ordinador amb connexió a internet  a ca seva, per tant, perquè puguin fer ús d'Edmodo el mestre a proposar alternatives com fer les activitats en parelles, en gran grups, etc., o que l'alumne pugui accedir a la biblioteca del centre o a l'aula d'ordinadors, per poder fer les feines encomanades pel mestre. 

Per tant, és necessari que els mestres expliquin com s'ha d'utilitzar les xares socials i que els pares controlin tot allò que fan els seus fills amb les xarxes socials.
viernes, 17 de enero de 2014

Materials Audiovisulas. Vídeo


Aquest taller consisteix a crear un vídeo. La meva companya Desireé i jo hem seguit amb la mateixa temàtica que els darrers tallers que hem dut a terme (àudio i power point), que tracta d'un conte sobre la Famíla Gryn i els seus viatges i amb la nostra temàtica del projecte de l'assignatura El Dia Europeu de les Llengües.


Per realitzar el nostre vídeo hem emprat el programa Movie Maker que ja ve instal·lat en l'ordinador, ja que és un programa de Windows. Hem agafat aquest programa perquè els sabíem emprar, ja que hem fet vídeos per altres assignatures de cursos anteriors.

Movie Maker és un programa que permet crear vídeos a partir d'imatges o a partir de vídeos ja creats. També permet afegir animacions, música, gravacions i transicions, textos a les imatges o vídeos.   

En el nostre cas, hem usat imatges que hem cercat per internet, com també, imatges pròpies de viatges que hem realitzat. Aquestes imatges les hem estructurat d'acord amb el conte que narrant.

També hem fet servir el programa Audacity, que ja el vàrem emprar per a fer l'àudio. Amb aquest programa ens hem gravat dient el conte. 


El nostre vídeo consisteix en un conte on descrivim els viatges que han fet els Gryn, d'on són ells, els llocs i monuments famosos que han visitat de cada ciutat, etc. D'aquesta forma els infants coneixen o reconeixen els llocs més importants de cada ciutat.

El conte que nosaltres narram és el següent:

“Aquesta és la família Gryn, a la qual li agrada molt viatjar arreu del món. El motiu pel qual els hi agrada visitar altres països és que volen conèixer altres cultures i poder aprendre noves llengües (almanco noves paraules).

Els Gryn són originaris de Londres. És un ciutat molt coneguda per tothom, ja que és molt visitada. Allà podem trobar monuments i llocs famosos com: Picadilly Circus, el Big Ben, el Buckingham Palace, el London Eye, el Tower Bridge, el museu Britànic...

Alguns dels altres països que han visitat són: Espanya, Alemanya, Finlàndia, Holanda, Polònia, Suïssa... 


En aquest països podem destacar les seves visites en Espanya a Atapuerca, Burgos, Madrid, Barcelona, Sevilla, Lleida i València.

A Alemanya visitaren Munich, Frankfurt i Berlín. Alguns dels monuments que varen visitar varen ser la porta de Brandeburgo, el mur de Berlín, el Reichstag...

Enguany volen anar de viatge a Rússia, ja que els hi agrada el fred i la neu. Però els fills de la família volen anar de viatge a Itàlia, conegut com el país de la pasta i la pizza. Allà volen visitar el Colisseu, la Fontana di Trevi, la torre de Pisa, Florència, la Toscana, Venècia, la Ciutat del Vaticà... “

Per acabar, hem utilitzat Dropbox per poder visualitzar el nostre vídeo. 

Aquí teniu l'enllaç on es pot veure: 
https://www.dropbox.com/s/eeds5nlqkrfwyqy/V%C3%ADdeo%20TIC.wmv


GUIA DIDÀCTICA


Aquí teniu la guia didàctica del vídeo:REFLEXIÓ

Com a conclusió, crec que és un recurs bastant útil per al mestre perquè és una forma diferent de presentar el material didàctic que volem ensenyar als alumnes. Els vídeos els podem emprar per mostrar exemples d'allò que s'està explicant dins classe, pot ser utilitzat per aprofundir més en la matèria que s'està treballant, pot servir per introduir el tema que es donarà a classe o per fer un repàs final de tot allò que s'ha estat explicant.

Crec que introduint els vídeos a l'aula és una eina motivadora perquè els infants puguin crear els seus propis vídeos, ja siguin contes o altres temàtiques que ells vulguin, i d'aquesta manera els apropam a les noves tecnologies.


sábado, 14 de diciembre de 2013

Presentacions de Material Multimèdia Interactives


Aquesta pràctica consisteix a fer un Power Point interactiu dirigit als alumnes de primària. Aquest Power Point segueix amb la nostra temàtica del projecte que hem de realitzar per l'assignatura, que com ja heu pogut observar, es tracta del Dia Europeu de les Llengües i que el faig amb la meva companya Desireé.

Power Point és una eina que ens ofereix el Microsoft Office que ens dóna múltiples opcions per elaborar objecte d'aprenentatge i dur a terme presentacions de tot tipus.
PASSA PARAULA


Nosaltres hem decidit per un Passaparaula com a material multimèdia interactiu, ja que hem trobat que és una manera molt divertida amb la qual és alumnes aprenen jugant. 
Com hem exposat en la guia didàctica, la meva companya, Desireé, i jo hem fet dues presentacions de Material Multimèdia Interactives, que són dos Passa Paraules, però amb estructures diferents per poder treballar des de dos perspectives.

El meu Power Point està realitzat amb la versió 2007


L'activitat consisteix a resoldre vint preguntes relacionades amb el taller passat, és a dir, amb el listening que vàrem fer la meva companya i jo. 

A cada pregunta hi ha tres possibles respostes amb imatges, segons si han encertat les preguntes o no, es redirecciona a altres diapositives que diuen si ho has fet correctament o malament. 


Podeu descarregar-vos aquí el Power Point perquè el mireu i  vos animeu a què el faceu!:Passa Paraula

   

En la plataforma SkyDrive podreu trobar la carpeta comprimida on hi ha totes les imatges que he utilitzat per dur a terme el Passa Paraula i aquest.

A més de trobar la guia didàctica en el Power Point, us la deix aquí perquè tingueu més facilitat per llegir-la:

     


Valoració de l'activitat

Aquesta activitat m'ha semblat molt entretinguda alhora de realitzar-la, malgrat que has de saber emprar bastant bé aquest programa i pot resultar un poc difícil quan s'hi ha de posar els vincles amb les diapositives, sons, moviments a objectes, etc.

Però per ara ha estat el taller que més m'ha agradat i amb el qual he quedat bastant conforme amb el resultat encara que el taller passat també em va agradar bastant.

Crec que no és massa difícil aplicar aquesta activitat en una aula de primària, sempre i quant hagi escoltat primer el listening del taller anterior, ja que està relacionat.Reflexió 

Pens que aquest tipus d'activitats són una bona eina per fer feina amb els alumnes, ja que pot ser molt divertit pels ells crear el seu propi Power Point Interactiu.

utilitzar aquest tipus de material dins les aules és una forma diferent de donar les classes teòriques, fer exercicis, presentar un conte, etc.

Com també, el Power Point és una eina dinàmica, motivadora i entretinguda perquè els infantats poden jugar amb ella i no només estudiar i fer deures.


viernes, 13 de diciembre de 2013

Symbaloo


Per tal de continuar amb el seguiment de la tasca del desenvolupament del PLE, que és el primer taller del bolg, escric aquesta entrada on pos el abans i el després de la webmix acadèmmica del meu Symbaloo.


Abans 
DesprèsHe afegit al webxim acadèmic aquells programes que he emprar per fer els difertents taller de l'assignatura com:

   1. Spicynodes: és una eina serveix per fer mapes conceptuals interactius en        linía.

   2. Educaplay: és una plana web que permet fer diferents tipus                          d'activitats interactives destinades a Primària. 

  3. Audacity: és un progama que serviex per fer gravacions i editarles, s'ha de       descarregar per poder-ho utilitzar. 

  4. PodOmatic: és una web on podem publicar les nostres gravacions i                 compartir-les amb tothom.

  5. Twitter: ja que l'emprar en l'assigantura per twittear les nostres entrades       a les nostres Carpetes d'Aprenentatge al llarg del curs.

Aquestes són les cinc noves eines que he afegit que al principi de curs no tenia perquè algunes, sobretot les quatre primeres, no les coneixia i perquè twitter mai l'he utilitzar com una eina acedèmica. 

jueves, 5 de diciembre de 2013

Creació de Materials Auditius: Podcast d'ÀudioEl taller d'avui està destinar a crear un material uditiu, és a dir, un podcast d'àudio destinats als alumnes de primària i que estigui relacionat amb la temàtica del projecte que treballarem al llarg del semestre.

Aquest àudio el faré juntament amb la meva companya Desireé ja que seguim treballant sobre la temàtica del nostre projecte, que és el Dia europeu de les llengües.

Nosaltres hem decidit fer un listening en anglès, ja que esta bastant relacionat amb la temàtica del nostre projecte de curs. 

Per fer-ho hem cercat diversos listenings per tenir una idea i ens em basat en un listening d'aquesta plana web http://www.ompersonal.com.ar/omkids/presentacion.htm, en cara que nosaltres desprès ens em inventat el listening.

El nostre text del listeninig és el següent:


Travelling with the Gryn family
We are in summer. The Gryn family is on a travel in Africa. They have two more days of holidays in Egypt. When they come back they will have to stop in Paris, where they will stay for two more days. They will visit the Louvre museum, the Eiffel tower and they will go shopping. Their last stop is at home, in London. 


In winter they want to go on a travel again. Maybe they are going to Russia, where it's very cold and it snows so much. But the three children of the family, Adam, Caroline and Joseph, prefer to go to Italy to eat pasta and pizza and visit the Coliseum and Fontana di Trevi.
The Gryn family travels a lot around Europe. They have visited  so many countries and cities like Norway, Finland, Spain, Germany, Holland, Poland and Turkey. 

Also they want to travel around the United States, maybe next year. They hope they can go to visit the Statue of Liberty in New York, the Golden Gate in California and Niagara Falls.


PodcastUn pic  hem fet el text, hem dut a terme la gravació del nostre àudio. Per fer-ho  hem utilitzat el programa Audacity.  Aquest, és un programa que ens permet enregistrar la nostra veu i també introduir altres gravacions. Per al nostre àudio, hem introduït una música de fons que hem descarregat de YouTube.

Per saber com funcionava els programa i poder emprar les funcions bàsiques hem hagut d'accedir al 
 manual.


Desprès de fer la gravació, la hem de compartir perquè tothom que vulgui ho pugui escoltar. Nosaltres hem decidit emprar Podomatic.  Per poder utilitzar-la ens tenim que enregistrar per poder menjar diverses coses a més d'àudios. 

L'inconvenient que tè és que esta en anglès i dificulta el seu maneig.

El nostre àudio és el següent: 


                


Activitats relacionades amb el listening


Nosaltres per després del listening, hem dut a terme una sèrie de preguntes senzilles que els alumnes hauran de respondre després d'haver-ho escoltat. Les preguntes les hem fet en català encara què el nostre podcast està fet en anglès.

Hem penjat les activitats a Slideshare perquè es puguin veure millor:


 

També hem fet una activitat relacionada amb el nostre àudio amb Educaplay per fer-la més interactiva i motivadora pels alumnes.

Aquesta activitat és um mapa interactiu on ela alumnes han d'identificar els diferents països d'Europa que han sortit en el listening.

    


Guia didàctica.

Aquí vos deixam la nostra guia didàctica on explicam el nostre material auditiu:

    Conclusions


En conclusió, pensam que emprar eines per elaborar àudios ens pot servir molt per emprar-ho dintre de l'aula tant per poder crear el nostre propi material com per què els alumnes puguin elaborar els seus propis àudios.

Pel que fa a les activitats que hem dut a terme a través de l’elaboració del podcast, pensam que poden ser molt útils pels infants, ja que d’aquesta manera sabem si han consolidat o no els continguts que hem explicat a les classes teòriques. També són exercicis que poden ser motivants, sobretot els fets amb Educaplay, ja que han d’interactuar amb l’activitat. També perquè és a través de l’ordinador i aquest, pels alumnes, és una eina bastant entretinguda i és una forma diferent de fer deures a casa o a l’escola.
Reflexió personal.


Un pic realitzat aquest taller m'he adonat compte que la creació dels nostres àudios pot ser una eina molt útil dintre de classe, ja que com ens ha passat a la meva companya i a jo, podem crear àudios segons les nostres necessitats.

Pel que fa a la creació d'àudios amb els infants pot ser una activitat divertida per ells ja que s'escoltarien les seves veus i la dels seus companys i pens que això seria molt divertit per ells. 

Però trop que és una mica complicat per ells per servir editors d'àudios, sobretot pels alumnes de primer i segon cicle, ja que són una mica complicats de fer servir i hauríem de perdre massa temps en fer classes explicatives. 
Per solucionar això podríem cercar altres recursos que estiguin més adaptats als seus nivells.


Malgrat aquest inconvenient, recomano introduir aquest recurs a les aules de primària.